Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, xài cho gia đình, kết nối đồng hồ điện lực, xài miễn phí điện năng lượng mặt trời.